PRAVO NA ODUSTAJANJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kao potrošač imaš pravo na reklamaciju po osnovu odustanka od ugovora na daljiinu, u roku od 14 dana od datuma zaključenja ugovora.

Ova mogućnost je poznatija pod nazivom garancija zadovoljstva.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu možeš da ostvariš popunjavanjem Obrasca za odustanak, koji se dostavlja nakon naručivanja na GEŠER doo sajtu, na mejl adresu iz narudžbenice a po tvom zahtevu.

Tvoja obaveza kao potrošača, a prema zakonu, jeste da najkasnije 14 dana od datuma prijema Obrasca za odustanak, popunjeni Obrazac za odustanak dostaviš nama:

elektronskim putem (skeniranu kopiju), na e-mail adresu office@geser.rs, ili

poštom (original), na adresu „GEŠER“ doo, Peđe Milosavljevića 60/13, 11070 Novi Beograd

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.